Podatki o podjetju

Naslov:

On Parole Productions d.n.o.
Ul. Španskih borcev 3
1420 Trbovlje
Slovenija

Telefon: 03 / 62 02 469

E-mail: info@on-parole.com

Internet: www.on-parole.com

Transakcijski račun:
Sberbank d.d., Dunajska cesta 128A, 1000 Ljubljana, Slovenija
IBAN: SI56 3000 0001 1706 675
SWIFT / BIC: SABRSI2X

ID za DDV: SI64920828 (smo zavezanci za plačilo davka na dodano vrednost)

Matična številka: 1657747000

Podjetje je od dne 10.12.2001 vpisano v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, Srg 200117358, vložna številka 13543100.