Podatki o podjetju

Naslov:

On Parole Productions d.n.o.
Ul. Španskih borcev 3
1420 Trbovlje
Slovenija

Telefon: 064 205 202

E-mail: info@on-parole.com

Internet: www.on-parole.com

Transakcijski račun:

Revolut Bank UAB, Konstitucijos pr. 21b, 08130 Vilnius, Lithuania
Account number: LT78 3250 0551 4994 8707
BIC / SWIFT: REVOLT21

VAT number: SI64920828

Registration number: 1657747000

ID za DDV: SI64920828 (smo zavezanci za plačilo davka na dodano vrednost)

Matična številka: 1657747000

Podjetje je od dne 10.12.2001 vpisano v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, Srg 200117358, vložna številka 13543100.